SAJTÓGYŰJTEMÉNY

HUNOK, AVAROK, MAGYAROK - Nem akarunk feloldódni a virtuális világmasszában.(MAGYAR DEMOKRATA)

2018.11.16 00:00

Sinkovics Ferenc

Anonymus biztosan tudta, hogy a honfoglaló magyarok a hunok utódai. A tudomány a XIX. század óta vitatja e származási tételt, a finnugor elméletet állítva a helyébe. Nemrég jelent meg azonban Török Tibornak, a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszéke docensének tanulmánya, amely az általa vezetett archeogenetikai labor kutatásait összegzi. És nagyon úgy néz ki, hogy Anonymusnak lesz igaza…

link

Az Árpád-ház eredete – III. Béla király csontjainak tanúsága (MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BLOG)

2018.08.29 00:00

Bernert Zsolt (MTM Embertani tár), Fehér Tibor, Németh Endre, Varga Dániel
A magyar királyok, királynők, főemberek és családtagjaik legfontosabb temetkezési helye évszázadokig a székesfehérvári királyi bazilika volt, amelynek szervezett kirablása 1543-ban, a város török megszállásával kezdődött el. A mintegy másfél évszázados török hódoltság alatt az épület romba dőlt, kőanyagát fehérvári építkezéseken használták fel. 1848. december 5-én földmunkák során két, vörösmészkő lapokból összeállított sírkamrára bukkantak, amelyekben III. Béla király és első felesége, Anna királynő csontváza nyugodott. Ma a Budavári Nagyboldogasszony templomban találhatók maradványaik, amelyek az egyetlen hiteles képviselői az egykori Árpád-háznak.

link

Az Árpád-ház eredete – III. Béla király csontjainak tanúsága (ÉLET ÉS TUDOMÁNY)

2018.08.07 00:00

Szerzők: Bernert Zsolt (MTM Embertani tár), Fehér Tibor, Németh Endre, Varga Dániel

A magyar királyok, királynők, főemberek és családtagjaik legfontosabb temetkezési helye évszázadokig a székesfehérvári királyi bazilika volt, amelynek szervezett kirablása 1543-ban, a város török megszállásával kezdődött el. A mintegy másfél évszázados török hódoltság alatt az épület romba dőlt, kőanyagát fehérvári építkezéseken használták fel. 1848. december 5-én földmunkák során két, vörösmészkő lapokból összeállított sírkamrára bukkantak, amelyekben III. Béla király és első felesége, Anna királynő csontváza nyugodott. Ma a Budavári Nagyboldogasszony templomban találhatók maradványaik, amelyek az egyetlen hiteles képviselői az egykori Árpád-háznak.

link

Kit rejt az egyetlen ismert Árpád-házi királysír? (INDEX)

2018.05.03 00:00

KANYÓ FERENC
Generációk sora tanulta meg azt a középiskolában, hogy a középkori magyar uralkodók közül egyedül III. Bélának és feleségének a temetkezése ismert. A Mátyás-templomban újratemetett királyi pár földi maradványain minden lehetséges tudományos vizsgálatot elvégeztek, a vércsoport vizsgálatától a legutóbbi archeogenetikai kutatásokig. Lehetséges, hogy mégsem III. Béla és felesége sírja került elő?

link

„Hűtlenségre van történeti adat is” Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus (MAGYAR NARANCS)

2018.04.05 00:00

Barotányi Zoltán
Királyaink leszármazásán felül is sok érdekfeszítő adatra bukkantak az utóbbi évek régészeti genetikai kutatásai során, habár az eredmények értelmezésével akadnak gondok – erről beszélt nekünk az MTA BTK Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratóriumának vezetője.

link

Nyelv, genetika, karaktergyilkosság (NYEST.HU)

2018.04.05 00:00

„A kutatási eredmények és azok cáfolatai helyett először az elméleti keretek ismertetésével, továbbá a mintavételre, a kategóriák alkalmazására is kiterjedő módszertani kérdések tisztázásával kellene kezdeni a párbeszédet. Előremutató lenne, ha az egyes társadalom-, nyelv- és népességtörténeti következtetéseknél az adott szakterület szakirodalmát annak művelőivel egyeztetve, véleményüket megkérdezve választanák ki és értelmeznék a populáció- és filogenetika jeles művelői, és a vitázó felek – kellő önmérséklettel – tartózkodnának a szakterületükhöz nem tartozó (és néha nagyon sommás) állítások megfogalmazásától. Ezt a kölcsönös tiszteletet a társadalomtudósok egyelőre jobban betartják, mint fordítva.”

Fejes László

link

A nagy genetikai őskeresés (QUBIT)

2018.03.20 00:00

Két év, nyolc hónap, huszonnyolc éjszaka. Salman Rushdie Ezeregyéjszaka-ihlette, mágikus realizmussal átszőtt legutóbbi regényében ennyi időre van szükség, amíg ibn Rusd, a középkori bölcs és Dunja, a dzsinn hercegnő jelenkori utódjai felülkerekednek a Földet megtámadó gonosz dzsinnseregeken, a fizika törvényei pedig visszazökkenhetnek a normális kerékvágásba. A történet szerint az évszázadokkal ezelőtti különös frigy ma is élő leszármazottai paranormális képességeik mellett elsősorban cimpátlan fülük miatt tűnnek ki a népességből – egyszersmind azt is sugallva, hogy a két különleges tulajdonság együttesen száll az utódokra. Rushdie célja aligha az öröklődéssel kapcsolatos ismeretterjesztés volt. A mű értékéből így nem von le, hogy e nem túl lényeges elem tökéletes tükre annak, hogy a  közbeszédben miféle naiv és pontatlan kép él az öröklődésről.

link

Hunok vagyunk vagy avarok, ez a kérdés, válasszatok! (INDEX)

2018.03.17 00:00

Kolozsi Ádám
Zajlik az őstörténet, a “honnan jöttünkre” kíváncsi ember kapkodja a fejét a szenzációs bejelentések és fejcsóváló cáfolatok között. Nyakig járunk a genetikai forradalomban, és ez új lendületet adott a magyar etnogenezis kutatásának is, az eredmények viszont igen ellentmondásosak. Nézzük, mit tudunk most a génekről és eredetről, hol húzódnak a néhol politikára rímelő frontvonalak, és miért kellene sokkal óvatosabbnak lenni a nagy megmondásokkal, mint azt néhány kutató teszi.

link

Finnugor eurázsiaiak (MAGYAR NEMZET)

2018.03.13 00:00

Balogh Roland
Az etnogenezisben rengeteg lehetőség van, ezért sem kellene kapkodással lejáratni.

Az utóbbi időben igencsak felpörgött a hazai etnogenezis-biznisz. A magyarság eredetével kapcsolatos új impulzusok a nyelvészet helyett immár a genetika felől érkeznek. Csak kapkodjuk a fejünket, amikor friss kutatások nyomán egy-egy genetikus történészt játszik, és szerepköréből ki-kilépve ledob bizonyos atombombákat.

link

A nagy őstörténeti csihi-puhi (NYEST.HU)

2018.02.27 00:00

Forr a gének vidám tengere: Debrecenben nyelvészek, régészek és archeogenetikusok vitatkoztak azon, hogy közülük ki a suszter, akinek a kaptafánál kellene maradnia, miközben Budapesten egy onkológus osztja az észt meg a közvéleményt a Turulok génjeiről.

zegernyei

link

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>