SAJTÓGYŰJTEMÉNY

Julianus barát baskírjai (MAGYAR NEMZET)

2019.06.17 00:00

Neparáczki Endre–Török Tibor
A Magyarságkutató Intézet Archeogenetika Kutatóközpontjának és a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékének kutatói

A Scientific Reports című lapban észt genetikusok magyar társszerzőkkel megjelent friss tudományos közleménye a mai magyarok és legközelebbi nyelvrokonaink, a hantik és a manysik között kimutatható genetikai kapcsolat van. Ez a kapcsolat egyetlen Y-kromoszómavonalra (N-B539) korlátozódik, amelynek gyakorisága a mai magyarokban kevesebb mint egy százalék, a székelyekben négy százalék, míg a hantikban 7,5 százalék, a manysikban pedig 24 százalék körüli érték. Ugyanezt az apai vonalat számottevő gyakorisággal csak a baskíroknál (15 százalék) és a velük szomszédos volgai tatároknál (hét százalék) találták meg.

link

Genetikai káosz (MAGYAR NEMZET)

2019.06.09 00:00

ŐSTÖRTÉNET – ÚJ KUTATÁSOK SZERINT MAGNA HUNGARIÁBAN NÉHÁNYAN TÚLÉLHETTÉK A MONGOLOK ÖLDÖKLÉSÉT
Ötvös Zoltán
A finnugorokra jellemző genetikai nyomot talált egy kutatócsoport a magyar történetírásban Magna Hungariaként emlegetett területen. Ez a hír úgy jelent meg a hazai sajtóban, hogy nagy valószínűséggel a Julianus barát által egykoron meglelt magyarok genomdarabkájára bukkantak. További kutatások megerősíthetik vagy cáfolhatják ezt a feltételezést.

link

Magyar DNS az Urálban (NYEST.HU)

2019.05.29 00:00

Még 2014-ben kezdődött: Fehér Tibor et al. megállapították, hogy a N3a4-Z1936 haplocsoport lehet az összekötő kapocs a magyar és a manysi gének között. A kutatók most még jobban belecsavarodtak a DNS-spirálba.

zegernyei

link

Magyar és észt kutatók genetikai bizonyítékot találtak a magyarság ugor eredetére (QUBIT)

2019.05.28 00:00

Bár a mai magyarok génállománya nem különbözik lényegesen a szomszédos, indoeurópai népekétől, a markáns megkülönböztető jegyek arra utalnak, hogy az ugor eredetre vonatkozó nyelvészeti teóriát a genetikai eredmények is alátámasztják. A magyarság ugyanis nemcsak nyelvében, hanem genetikailag is rokonságban áll az Ural vidékén élő ugor népekkel.

Egy magyar és észt tudósokból álló kutatócsoport az elmúlt négy évben azt vizsgálta, hogy kimutatható és igazolható-e számottevő molekuláris genetikai kapcsolat a mai magyar népesség és legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugorok, más néven a hantik és a manysik között. A Helen Post észt molekuláris genetikus és Németh Endre populációgenetikával foglalkozó matematikus-informatikus által vezetett kutatás eredménye a Scientific Reportsban jelent meg május 24-én. 

link

Neparáczki Endre: Honfoglaló vezéreink vegyes szkíta-hun és kelet-ázsiai származásúak voltak (PESTI SRÁCOK)

2018.11.25 00:00

A bodrogközi Karos falu mellett tártak fel – az egyik leggazdagabb leletanyaggal – egy honfoglaláskori sírt, ahol két hajdani vezérünk és szolgáik nyugszanak. Azt nem tudjuk, hogy kik ők, nevüket nem ismerjük, de az biztos, hogy a haláluk ideje a 900-as évek elejére tehető. A magyarok ezen egykori vezérei és kíséretük az ősmagyar-kutatás – és ma már a genetikai vizsgálatok – alfája és ómegája. Neparáczki Endre genetikus tagja volt annak a tudóscsoportnak, amely ultramodern eszközökkel megvizsgálta a hajdani nagyurak és kíséretük csontvázaiból kinyert örökítőanyagokat. A fiatal egyetemi oktató meglepő következtetésekre jutott, amit nyilvánosságra hozott a doktori értekezésében. Ebből többek közt az is kiderül, hogy a genetika igazolta a vérszerződés legendáját.

link

HUNOK, AVAROK, MAGYAROK - Nem akarunk feloldódni a virtuális világmasszában.(MAGYAR DEMOKRATA)

2018.11.16 00:00

Sinkovics Ferenc

Anonymus biztosan tudta, hogy a honfoglaló magyarok a hunok utódai. A tudomány a XIX. század óta vitatja e származási tételt, a finnugor elméletet állítva a helyébe. Nemrég jelent meg azonban Török Tibornak, a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszéke docensének tanulmánya, amely az általa vezetett archeogenetikai labor kutatásait összegzi. És nagyon úgy néz ki, hogy Anonymusnak lesz igaza…

link

Az Árpád-ház eredete – III. Béla király csontjainak tanúsága (MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BLOG)

2018.08.29 00:00

Bernert Zsolt (MTM Embertani tár), Fehér Tibor, Németh Endre, Varga Dániel
A magyar királyok, királynők, főemberek és családtagjaik legfontosabb temetkezési helye évszázadokig a székesfehérvári királyi bazilika volt, amelynek szervezett kirablása 1543-ban, a város török megszállásával kezdődött el. A mintegy másfél évszázados török hódoltság alatt az épület romba dőlt, kőanyagát fehérvári építkezéseken használták fel. 1848. december 5-én földmunkák során két, vörösmészkő lapokból összeállított sírkamrára bukkantak, amelyekben III. Béla király és első felesége, Anna királynő csontváza nyugodott. Ma a Budavári Nagyboldogasszony templomban találhatók maradványaik, amelyek az egyetlen hiteles képviselői az egykori Árpád-háznak.

link

Az Árpád-ház eredete – III. Béla király csontjainak tanúsága (ÉLET ÉS TUDOMÁNY)

2018.08.07 00:00

Szerzők: Bernert Zsolt (MTM Embertani tár), Fehér Tibor, Németh Endre, Varga Dániel

A magyar királyok, királynők, főemberek és családtagjaik legfontosabb temetkezési helye évszázadokig a székesfehérvári királyi bazilika volt, amelynek szervezett kirablása 1543-ban, a város török megszállásával kezdődött el. A mintegy másfél évszázados török hódoltság alatt az épület romba dőlt, kőanyagát fehérvári építkezéseken használták fel. 1848. december 5-én földmunkák során két, vörösmészkő lapokból összeállított sírkamrára bukkantak, amelyekben III. Béla király és első felesége, Anna királynő csontváza nyugodott. Ma a Budavári Nagyboldogasszony templomban találhatók maradványaik, amelyek az egyetlen hiteles képviselői az egykori Árpád-háznak.

link

Kit rejt az egyetlen ismert Árpád-házi királysír? (INDEX)

2018.05.03 00:00

KANYÓ FERENC
Generációk sora tanulta meg azt a középiskolában, hogy a középkori magyar uralkodók közül egyedül III. Bélának és feleségének a temetkezése ismert. A Mátyás-templomban újratemetett királyi pár földi maradványain minden lehetséges tudományos vizsgálatot elvégeztek, a vércsoport vizsgálatától a legutóbbi archeogenetikai kutatásokig. Lehetséges, hogy mégsem III. Béla és felesége sírja került elő?

link

„Hűtlenségre van történeti adat is” Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus (MAGYAR NARANCS)

2018.04.05 00:00

Barotányi Zoltán
Királyaink leszármazásán felül is sok érdekfeszítő adatra bukkantak az utóbbi évek régészeti genetikai kutatásai során, habár az eredmények értelmezésével akadnak gondok – erről beszélt nekünk az MTA BTK Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratóriumának vezetője.

link

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>