SAJTÓGYŰJTEMÉNY

Nyelv, genetika, karaktergyilkosság (NYEST.HU)

2018.04.05 00:00

„A kutatási eredmények és azok cáfolatai helyett először az elméleti keretek ismertetésével, továbbá a mintavételre, a kategóriák alkalmazására is kiterjedő módszertani kérdések tisztázásával kellene kezdeni a párbeszédet. Előremutató lenne, ha az egyes társadalom-, nyelv- és népességtörténeti következtetéseknél az adott szakterület szakirodalmát annak művelőivel egyeztetve, véleményüket megkérdezve választanák ki és értelmeznék a populáció- és filogenetika jeles művelői, és a vitázó felek – kellő önmérséklettel – tartózkodnának a szakterületükhöz nem tartozó (és néha nagyon sommás) állítások megfogalmazásától. Ezt a kölcsönös tiszteletet a társadalomtudósok egyelőre jobban betartják, mint fordítva.”

Fejes László

link

A nagy genetikai őskeresés (QUBIT)

2018.03.20 00:00

Két év, nyolc hónap, huszonnyolc éjszaka. Salman Rushdie Ezeregyéjszaka-ihlette, mágikus realizmussal átszőtt legutóbbi regényében ennyi időre van szükség, amíg ibn Rusd, a középkori bölcs és Dunja, a dzsinn hercegnő jelenkori utódjai felülkerekednek a Földet megtámadó gonosz dzsinnseregeken, a fizika törvényei pedig visszazökkenhetnek a normális kerékvágásba. A történet szerint az évszázadokkal ezelőtti különös frigy ma is élő leszármazottai paranormális képességeik mellett elsősorban cimpátlan fülük miatt tűnnek ki a népességből – egyszersmind azt is sugallva, hogy a két különleges tulajdonság együttesen száll az utódokra. Rushdie célja aligha az öröklődéssel kapcsolatos ismeretterjesztés volt. A mű értékéből így nem von le, hogy e nem túl lényeges elem tökéletes tükre annak, hogy a  közbeszédben miféle naiv és pontatlan kép él az öröklődésről.

link

Hunok vagyunk vagy avarok, ez a kérdés, válasszatok! (INDEX)

2018.03.17 00:00

Kolozsi Ádám
Zajlik az őstörténet, a “honnan jöttünkre” kíváncsi ember kapkodja a fejét a szenzációs bejelentések és fejcsóváló cáfolatok között. Nyakig járunk a genetikai forradalomban, és ez új lendületet adott a magyar etnogenezis kutatásának is, az eredmények viszont igen ellentmondásosak. Nézzük, mit tudunk most a génekről és eredetről, hol húzódnak a néhol politikára rímelő frontvonalak, és miért kellene sokkal óvatosabbnak lenni a nagy megmondásokkal, mint azt néhány kutató teszi.

link

Finnugor eurázsiaiak (MAGYAR NEMZET)

2018.03.13 00:00

Balogh Roland
Az etnogenezisben rengeteg lehetőség van, ezért sem kellene kapkodással lejáratni.

Az utóbbi időben igencsak felpörgött a hazai etnogenezis-biznisz. A magyarság eredetével kapcsolatos új impulzusok a nyelvészet helyett immár a genetika felől érkeznek. Csak kapkodjuk a fejünket, amikor friss kutatások nyomán egy-egy genetikus történészt játszik, és szerepköréből ki-kilépve ledob bizonyos atombombákat.

link

A nagy őstörténeti csihi-puhi (NYEST.HU)

2018.02.27 00:00

Forr a gének vidám tengere: Debrecenben nyelvészek, régészek és archeogenetikusok vitatkoztak azon, hogy közülük ki a suszter, akinek a kaptafánál kellene maradnia, miközben Budapesten egy onkológus osztja az észt meg a közvéleményt a Turulok génjeiről.

zegernyei

link

Tudománytörténeti tévedés lehet a magyarság finnugor eredete (ORIGO)

2018.02.23 00:00

Elter Tamás
Legutóbb az Országos Onkológiai Intézet, Kásler Miklós professzor vezette nemzetközi kutatócsoportja erősítette meg kétséget kizáró genetikai bizonyítékokkal azt a tényt, hogy az Árpád-ház tagjai bizonyosan eurázsiai, nem pedig finnugor vérvonalból származnak. A legfrissebb genetikai vizsgálatok kivétel nélkül arra mutatnak, hogy a 18. század végétől teret nyert, és a magyarság finnugor eredetét egyfajta tudományos dogmává emelt elmélettel szemben, a kora középkori krónikáknak a magyarok hun rokonságáról szóló hagyománya nem csak az a színes mese, mint aminek nyilvánították. Mindez természetesen a nyelvrokonság tényét nem érinti.

link

 

Megvan az Árpád-ház DNS-e, a kutató szerint a dinasztia nem finnugor eredetű (INDEX)

2018.02.21 00:00

Kolozsi Ádám

Csontmaradványaiból azonosították III. Béla magyar király genetikai profilját, ez pedig gyakorlatilag azt is jelenti, hogy megvan az Árpád-házi dinasztia DNS-e. Az Országos Onkológiai Intézet vezetésével működő nemzetközi kutatócsoport eredménye fontos és izgalmas, a kutatásvezető Magyar Időknek adott nyilatkozatában azonban elég szabadon értelmezi az adatokat. Mi ez az egész?

link

Sikeresen azonosították az árpád-háziak dns-ét a kutatók azt is kimutatták, hogy a turul-dinasztia eurázsiai eredetű (MAGYAR IDŐK)

2018.02.21 00:00

Haiman Éva
Azonosította az Árpád-ház férfi tagjaira jellemző DNS-t III. Béla király csontmaradványaiból az Országos Onkológiai Intézet vezette nemzetközi kutatócsoport. Kásler Miklós professzor, az intézet vezetője elsőként a Magyar Időknek mondta el: vizsgálataik alapján az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek.

link

Félreértések és félinformációk: genetika, nyelv és őstörténet (NYEST.HU)

2018.01.30 00:00

Archeogenetika, populációgenetika. Létezhetnek-e a nyelvészetre érvényes megállapításai e két diszciplínának? A Genetika és őstörténet című ismeretterjesztő könyv két szerzője szerint igen. Szerintük szerzőnk félreértette a mű több alapvető állítását is.

Németh Endre, Fehér Tibor

link

A hun eredetnek nincs helye a nyelvtudományban (MANDINER.HU)

2018.01.24 00:00

Felkavarta a tudományos élet állóvizét néhány régészeti genetikus állítása, akik vizsgálataikra hivatkozva kétségbe vonták a magyarság finnugor eredetét, és hun rokonságot valószínűsítettek. A szenzációként tálalt felfedezést azonban a régészek részéről is sokan szkeptikusan fogadták, a nyelvészeknek pedig alapvető módszertani gondjaik vannak a genetikai eredmények és a nyelvrokonság összekapcsolásával. Genetikai rokonság, nyelvi rokonság, kulturális kapcsolatok – Szentgyörgyi Rudolf nyelvészt, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének adjunktusát faggattuk nagyinterjúnkban.

Kisebbfajta tudományközi földindulást hozott egy tavaly publikált genetikai vizsgálat. A Török Tibor vezette kutatócsoport arról számolt be, hogy a magyarok és a hunok rokonságára találtak bizonyítékot a honfoglalók génállományát tanulmányozva. Az eredményekről a honfoglalók nyelvére nézve is fontos következtetéseket vontak le. Mit gondol erről a korszakkal is foglalkozó nyelvészként?

Szentgyörgyi Rudolf nyelvész a Mandinernek

link

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>