TANULMÁNYOK

Öröklődéstan és történelemtudomány (Egy tudományos beszélgetés összefoglalója)

2020.03.24 11:58
              „Nem fél a szó, mert amíg száj és fül lesz a világon,         lesz mindig egy, aki kimondja és egy, aki meghallgatja őt.”                              ...

Hogyan illeszthetők a honfoglalók genetikai adatai az eddigi történeti képbe? (Török Tibor)

2019.12.01 00:00
link

Karosi hunfoglalók, Révész László és Török Tibor nézeteltérése (Varga Géza)

2019.07.05 00:00
A Szegedi Tudományegyetemen mostanában tartottak egy előadássorozatot, amelynek témája: Hunok legyünk, vagy magyarok? Az egyik előadó Révész László volt, aki a karosi temetők leleteit annak idején régész szemmel értékelte. A Debreceni Tudományegyetemen pedig Török Tibor szegedi genetikus mondta el...

Mit árulnak el a genetikai adatok a honfoglalókról? (Dr. Török Tibor)

2019.03.13 00:00
Dr. Török Tibor előadása link

A honfoglalók változatos genetikájú népességet alkottak, jelentős keleti gyökerekkel (Mende Balázs Gusztáv)

2018.06.18 00:00
Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus, az MTA BTK Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratórium vezetője link

A tudományok határai (Róna-Tas András)

2017.10.01 00:00
link

Cser Ferenc-Darai Lajos: Kárpát-medencei magyar ősiség

2015.08.30 00:00
Kárpát-medencei magyar ősiség Cser Ferenc Magyarságtudományi füzetek Kisenciklopédia 12. A kötet társszerzője: Darai Lajos   Bevezetés •Egy nép, nemzet, műveltség eredetének felderítéséhez nem elegendő az azonosságok kimutatása! Lehetnek kizáró tényezők is! •Ugor-Török...

Ugorok, finnugorok, markerek (Németh Endre, Fehér Tibor, Pamjav Horolma)

2015.01.01 00:00
A DNS alapú populációgenetika fiatal tudományág. Talán fiatalságával összefüggésben a populációgenetika helye az interdiszciplináris kutatásokban még nem teljesen kiforrott. A kutatók és a közvélemény egy része túlzott elvárásokat fogalmaz meg a populációgenetikával szemben. Más kutatók pedig...

Ornella Semino és mtsi.: A paleolitikumi homo sapiens sapiens genetikai öröksége a ma élő európaiakban: Egy Y-kromoszóma perspektíva

2013.12.02 00:00
A közlemény az európai férfinépesség genetikai történetének áttekintését tartalmazza a nem rekombinálódó Y-kromoszóma (NRY: Nonrecombining portion of the Y-Chromosome) 22 bináris (kettős) markerje által. Ebből tíz típus (leszármazás) több mint 95%-ban lefedte a megvizsgált 1007 fős európai mintát....

Az uráli nyelvcsalád népességének genetikája a mitokondriális DNS vizsgálatok alapján (Gáspár Róbert, 2008.)

2013.12.02 00:00
Immár bő tíz esztendeje annak, hogy elindultak azok a népesség-genetikai vizsgálatok, melyeknek célja az volt, hogy feltérképezzék a finnugor nyelvcsaládba tartozó populációk genetikai bélyegeit. A tanulmány ezen vizsgálatok eredményeképpen publikált tudományos közleményeket próbálja meg röviden...
1 | 2 >>