Ornella Semino és mtsi.: A paleolitikumi homo sapiens sapiens genetikai öröksége a ma élő európaiakban: Egy Y-kromoszóma perspektíva

2013.12.02 21:17

A közlemény az európai férfinépesség genetikai történetének áttekintését tartalmazza a nem rekombinálódó Y-kromoszóma (NRY: Nonrecombining portion of the Y-Chromosome) 22 bináris (kettős) markerje által. Ebből tíz típus (leszármazás) több mint 95%-ban lefedte a megvizsgált 1007 fős európai mintát. Az allélek földrajzi megoszlása és becsült kora összeegyeztethető két; egy paleolitikumi és egy neolitikumi migrációs eseménnyel, ami jelentősen hozzájárult a mai európai génállomány kialakulásához. Továbbá jelentős összefüggés volt megfigyelhető az NRY haplotípus adatok és a 95 protein markeren alapuló főkomponens analízis adatai között, jelezve az NRY bináris polimorfizmusok hatékonyságát az emberi populációk összetételének és történetének jellemzésében.

A tanulmány teljes fordítása letölthető innen.