német nyelvű honlap

 

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH

 

ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

 

Gemeinnütziger Verein

Zürichi közérdekű egyesület 

FD 16.10.86, AFD 86/10 506, 13/10 062, 08. Febr. 2013 

Dreimal nominiert für den "René Descartes Prize" der Europäischen Union

Háromszor jelölve az Európai Unió "René Descartes" tudományos díjára

Árpád fejedelem díj 2012

Frissítve: 2018. április hó

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága

Ungarisch Historischer Verein Zürich

Sekretariat der ”Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn”

 

Hungarian Historical Society of Zurich

Secretariate for the conferences on the Early and Medieval History of the Hungarian

Associate Historique Hongroise de Zurich

Secrétariat pour les réunions traitant l'histoire ancienne et médiévale hongroise

Società Storica Ungherese di Zurigo

Segreteria delle riunioni per la storia antica ed altomedievale degli Ungheresi

Associación Histórica Húngara de Zürich

Secretaría para reuniones de história antigua y medieval de los Húngaros 

 

 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület zürichi közhasznú intézmény, alakult 1985-ben a svájci polgári törvénykönyv 60. pontja szerint. Székhelye Zürich.

Jelenleg 67 tagja van, akik öt világrész (Amerika, Afrika, Ausztrália, Ázsia, Európa) huszonegy országában (Anglia, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Görögország, Írország, Kanada, Kína, Magyarország, Németország, Románia, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szerbia, Thaiföld, Ukrajna, USA) tevékenykednek. A legfiatalabb aktív tagja 18, a legidősebb 80 éves; a tagság átlagos életkora negyven körül lehet. A kutatók az egész Kárpát-medencéből, megalakulása óta részt vesznek tevékenységében. Az egyesületnek 1994-ben három megye zászlót adományozott, amelyet a veszprémi érsek szentelt és a pozsonyi református püspök megáldott.

Az egyesület eddig rendezett 6 országban 20 alkalommal magyar őstörténeti találkozót, Magyarországon 13 alkalommal magyar történelmi iskolát (1-1 hétig) és a Kárpát-medencében 10 övezeti történésztalálkozót (3-3 naposat). Ezeken a rendezvényeken 926 szakember 1133 előadást tartott 7438 résztvevő előtt. A fentieken túl, az egyesület 30 évi fennállása alatt, négy világrész 22 országában, további több, mint 200 településen, 1700-nál több előadást tartott, mintegy 20 000 résztvevő előtt. A hallgatóság összlétszáma így, a 30 év alatt meghaladja a 28 000 főt. A ténylegesen elhangzott előadások száma jóval több, mivel egyes előadások több alkalommal is elhangzottak, továbbá, a számos országban tartott előadások nem mindég jelentek meg nyilvántartásunkban.

Az egyesület részt vesz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és ennek utóda a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a történelem oktatásban. A Magyar Köztársaság oktatási minisztere engedélyével, a Kodolányi János Főiskolával együttműködve, jogosultak vagyunk a történelemtanárok továbbképzésére; eddig öt helyszínen kiadtunk 156 latin és magyar nyelvű oklevelet sikeres vizsgázóinknak.

Kiadott az egyesület 70 könyvet 70’770 példányban – mindenütt megtalálhatók a világban, ahol magyarok élnek vagy tanulnak, és digitálisan honlapunkon, valamint a magyar és az európai digitális könyvtárban. Ezek közül egyik a St. Gallen állami levéltárával közösen, 1998-ban, Budapesten az ELTE-n szervezett kolloquim előadásai két nyelven. Külön kötetben jelentek meg a Magyar Földrajzi Társasággal és a Nyíregyházi Főiskolával 2004-ben szervezett közös rendezvényünk előadásai. Kiadványainkat, az Acta Historica Hungarica Turiciensia periodikát az MTA elfogadja a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis számára, mint megjelenési helyet.

Az egyesület tulajdonosa lett a magyar nemzeti lexikonnak, az Encyclopaedia Hungarica-nak. Ez a négykötetes mű Kanadában készült, 18 éven át, 844 személy munkája eredménye. A négy világrészen élő, tizenötmilliónyi magyar legjelentősebb közös és független szellemi alkotása az elmúlt évtizedekben. Az egyesületet háromszor jelölték az Európai Unió „René Descartes “ tudományos díjára.

 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága

Ungarisch Historischer Verein Zürich

Sekretariat der "Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn"

Dr. Balogh Erzsébet

CH-8004 Zürich, Birmensdorferstrasse 51

zmte@freemail.hu

www.zmte.org

 

Postkontonummer: Zürich 80 36214-1
IBAN elektronisch: CH1309000000800362141
IBAN Papierform: IBAN CH 13 0900 0000 8003 6214 1
 SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX
Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8,
CH-3030 Bern
Clearing Number: 09000
 
Präsident/Elnök: 
Dr. György J. Csihák
Telefon: +36/1/794 4037
 
Vicepräsident/Alelnök:
-
 
Deutschland, Dr. Timaru-Kast Alexander
 
Melbourne/Australia dr. Kósa Géza  
 
Csikszereda/Miercurea Ciuc/Romania  Sántha Pál Vilmos
 
Öckörö/Svédország Kréneisz Géza 
 

Serbia, Dr. Vajda Gábor †

Sydney, Arady Eric †
London, Nádasy T. Jenő †
Wien, Cpt. DDR. Juba Ferenc †
Winterthur, Prof. Dr. Lindegger Peter †
Adelaide, Dr. Nagy Ákos †
Honolulu, Dr. Vámos-Tóth Bátor †
Zürich, Prof. Dr. Kubik István †
Carrigmore, Dr. Sager Peter †
Kolozsvár, Prof. Dr. Faragó József †
Malmö, vm. Kováczy István †
Prága, Prof. Dr. Blaskovics József †
 
Kapcsolati cím Magyarországon: Haraszti Zsuzsanna

Telefon: +36/1/389 4087
e-mail: haraszti.zsuzsanna1@chello.hu

 
Nyilvános előadás minden hónap utolsó előtti csütörtöjkén 17 órakor 
1051 Budapest, V. kerület, Arany János u. 10.
Aranytíz Művelődési Központ
Telefon: +36/1/351-3400 
 
 
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak szándékai
 

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak az egyesületben nem voltak és nincsenek sem anyagi, sem politikai céljaink.

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak szerelmünk a magyar nép és történelme, valamint nyelve és kultúrája.

Nekünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak meggyőződésünk, hogy jövőnk új, dicső temploma csak a tiszta erkölcsre építhető: ennek előfeltétele egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a közösségvállalás egymással, valamint az erőszak minden formájának és következményének eltüntetése.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai azt kívánjuk, hogy emberi szeretet, szakmai tisztaság, tárgyi tudás és önzetlen, becsületes gondolkodásmód jellemezzen bennünket, akik a magyar nép és a haza történelmének kutatásában együttesen munkálkodunk.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai baráti kézfogásra nyújtjuk kezünket minden irányba.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai politikától mentes, tisztán tudományos, baráti és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai mélyen tiszteljük tagjaink, barátaink és az érdeklődők elkötelezettségeit, amelyek azonban semmilyen következménnyel nincsenek ránk.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai külső nyomástól mentesen, a legtisztább tudományos szellemben akarjuk tanulmányozni és kideríteni, - mindenekelőtt - a magyar nép vagy népek igazi eredetét, őshazánkat vagy őshazáinkat, valamint a magyar nyelv eredetét, ma élő nyelvünk és népünk rokonait.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai nem utasítunk eleve vissza semmiféle elméletet, azonban elvárjuk, hogy a bizonyítékok és az érvek szigorúan tudományos alapon álljanak.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai nem egyezünk bele, hogy bárki bármiről kijelentse, hogy az már megoldott és ezért mindenki köteles magáévá tenni.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai teljes tisztelettel vagyunk úgyszintén az emberiség nagy családjának többi tagja iránt, miközben elvárjuk tőlük ugyanezt a tiszteletet a mi népünkkel szemben.

Mi, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai a jelen és a jövő kérdéseinek a történelemkutatással való összefüggésével tisztában vagyunk, s álláspontunkat ezzel a szándéknyilatkozattal teljes terjedelmében nyilvánosságra hozzuk.

 


Zürich / Budapest / Adelaide / Athine / Bangkok / Beijing / Beregszász / Boulogne Sur Mer / Brno / Carrigmore / Csikszereda / Felsőőr / Heidelberg / Helsingborg / Honolulu / Koppenhagen / Lendva / London / Pozsony / Vancouver

1999. Húsvét


A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjainak céljai

 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület az elfogulatlan, szabad történelemkutatás megvalósításának eszményét tűzte maga elé - érzékelve a történetelméletek, történeti leírások egyoldalúságát és annak romboló következményeit, különösen az utolsó kétszáz év európai és világtörténelmében.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület erkölcsi és szakmai meggyőződésből, valamint az örökös történelmi viszálykeltés megszüntetésének reményében, kijelenti, hogy a világörökség részének tekinti minden nép igaz történelmét.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nem szándékszik az emberiség életét leszűkíteni bizonyos történelmi korokra, becsempészni e korszakok közé fejlődési irányokat és nem emeli egyik történelmi szereplőt sem a másik fölé, hanem a történelmi időt az örökkévalóság megnyilvánulásának, a történelmi eseményeket az örökkévalóság üzenetének tartja.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület az idő, a tér és az emberi hatékonyság egyöntetűségének, végtelenségének a múlt felé való kiterjesztésével kutatja az emberi történelemben a világ Istennek nevezett alapját és célját is.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őseinkben, elődeinkben közvetlen jótevőinket, előkészítőinket és hagyományozóinkat látva keresi és elismeri régi mestereink érdemeit, akikről jószerével alig tudunk valamit, de akiknek mindent köszönhetünk.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület a Kárpát-medencei népek megbékélése kovászának tekinti a magyarságot, amely az eurázsiaiság hordozója és megtestesítője, amely e híd és e kultúraközvetítő szerepét hosszú évezredek óta megszenvedett hivatásaként gyakorolja.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tudva és megismerve a mai Magyarország határain kívül élő magyarok e századi történelemkutatási érdemeit és eredményeit is, valamint látva a történelemkutatás és -tanítás állapotát, s a környező országok és a világ képét a magyarságról és történelméről, alakítani és terjeszteni törekszik az egyetemes magyarság történelmi kutatási tevékenységét és ismereteit.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület mindezen okoknál fogva kötelességének tartja feltárni a magyar emberi múltat és egyetemes összefüggéseit, ösztönzi e feltáró munkát és a munka módszertanának kialakítását, valamint nyilvánosságra hozza a világ magyarsága és többi népe számára a kutatásokban elért eredményeket, keresi és megvalósítja a nyilvánossá, köztudottá tétel leghatékonyabb formáit.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 1985-ös alapítása óta kezdetben Nyugat-Európában, majd a Kárpát-medencében évente rendszeresen előadássorozatokkal, tudományos találkozókkal és történelmi iskolákkal jelentkezik és sok más módon jelen van a magyar tudományos közéletben.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület a rendezvényein elhangzott és megvitatott előadásokat sorra-rendre kötetekben megjelenteti, amivel komoly tudományos űrt tölt be és egyedülálló küldetést teljesít, mert az érintett témák és feldolgozásuk általában hiányoznak, illetve nem számítanak sikeresnek a hivatalosított hazai tudományosságban. A kötetek eljutnak mindenhová, ahol magyarok élnek vagy tanulnak.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület felkér minden magyart és nem magyart, akit a magyar történelem kutatása lelkesít, hogy segítsen az elkezdett kutatások folytatásában, kiszélesítésében, az elért eredmények szélesebb körben való közkinccsé tételében, és a munkához elengedhetetlenül szükséges támogatás biztosításában.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület köszönettel tartozik mindazoknak, akik áldozatvállalása és támogatása nélkül az eddigi nem valósult volna meg, illetve akiknek fennmaradásunkat és eredményeinket köszönhetjük: mindenek előtt egyesületünk tagjainak és támogatóinak, a svájci illetékes személyeknek, hatóságoknak, és minden magyarországi kultuszminiszternek 1988 óta.

 
 
 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület számokban 2020-ig

 

Taglétszám

 

fölvéve                                                              

254

jelenleg öt világrész 21 országában

67

Nagyrendezvényeink 

 9 országban 46

Előadások száma

 

nagyrendezvényeinken

1 133

négy világrész 22 országában több mint

200 településen

további több mint

1 700

Előadó szakemberek száma

1 110

Hallgatóság

 

nagyrendezvényeinken

7 438

egyéb rendezvényeinken kb.

20 000

Könyvkiadás

67 kötet papíron 70’770 példányban
további 54 kötet csak digitálisan

Könyvterjesztés

 

ingyen kapta:   

nagyrendezvényeink résztvevői (3-400), 300 könyvtár a Kárpát-medencében és további 70 ország 156 könyvtára

Az Encyclopaedia Hungarica tulajdonosa

 

Saját források és kiadások

1985. december 1. – 2014. október 31. több mint 300’000 Sfr.; mintegy 100 millió forint 

tagdíj nincs

Egy felszentelt egyesületi zászló

 

Zürichi közérdekű és közhasznú intézmény

 

Háromszor jelölve az Európai Únió „René Descartes“ tudományos díjára.

 

Elnökség

Dr. Balogh Erzsébet, CH-8004 Zürich, 

Birmensdorferstrasse 51. (Ungarisch Historischer Verein Zürich)         

zmte@freemail.hu          

www.zmte.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Becsüld a mai napot! 

Csekélyke idején tiéd a való mindenség: 
a lét igazsága, 
a megismerés gyönyöre, 
a tett nagysága, 
az erély ragyogása. 

A tegnap – csak álom, 
a holnap – csak ábránd. 
Helyesen élvén a mai napot 
válik a mult örömteli álommá, 
és a jövö reményteli vággyá. 
Ezért hát becsüld a mai napot! 

Sanskrit

 

 

Ferenc pápa, 2013. Húsvét:  

"Tedd a jót, Tedd a lehetőt és utána talán sikerül a lehetetlen is."

 

 

Ne tagadd meg a fajt,
Miből eredtél, lángoló vért,
Miből születtél,
A földet, mely éltet, s eltakar,
Ha magyarnak születtél,
Hát maradj Magyar!
 
   Wass Albert