Cikkek archívuma

Krétai és görög művészet (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2004)

2014.08.13 18:16
A mai magyar műveltségben egy széles réteget képez a görögöktől eredő ismeret és művészet. Gyakran emlegetik, hogy már a görögök... Ezért is érdekes egy réteggel mélyebbről indítani ismerkedésünket a mediterrán múlttal, Krétáról. A krétai művészetre sokáig csak a régi görög mítoszokból...

Mezopotámiai művészetek (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2006)

2014.08.13 18:11
A két ősi folyamnak, a Tigrisnek és az Eufrátesznek a völgyében, az ókorban, több időszakban is, élenjáró civilizáció alakult ki. Az iskolai történelemből jól ismert Sumér Városállamok országát másfél évezreden át maguk a sumérok szervezték meg a Kr. előtti 4. évezredben. Ahogyan később a görögök...

Kisázsiai művészetek (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2010)

2014.08.13 18:09
Eurázsiában Kisázsia az egyik olyan terület, ahol a műveltségrétegződések a legsokrétegűbbek. Ebből a rendkívül gazdag tartományból válogattuk össze a füzet rajzos anyagát, amely több mint 10 000 év időszakát íveli át. Vannak példák az építészetre, a szobrászatra és a festészetre is, de az...

Kaukázusi művészet (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2003.)

2014.08.13 18:07
Mi, a honfoglaló magyaroknak és a Kárpát-medencébe jött vagy már itt élő korábbi népeknek a leszármazottai, tudjuk, hogy sok szál köt össze bennünket a Kaukázus vidékével. Ezeket a szálakat igen összetetté teszi az eurázsiai sztyeppén történt népvándorlások kapcsolatainak rendszere. A Kaukázus...

Iráni kifestő (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2002)

2014.08.13 18:05
Az iráni fennsíkon, az ókorban több időszakban is, világbirodalom alakult ki. Az iskolai történelemből jól ismert a Perzsa Birodalom harca a görögökkel Xerxész, majd Dárius (Dareiosz) uralkodása idején. Ezt a perzsa (akhaimenida) birodalmat (az uralkodó családról is kapott nevet a korszak) a görög...

Interjú a Turán 2009. január-márciusi számában Mesterházy Zsolttal

2014.08.13 18:04
− Munkássága felülvizsgálja az egyre többet kritizált finnugor és indoeurópai szemléletű őshaza- és nyelveredet-elméleteket. Mi adta Önnek a kiindulópontot egy újfajta megközelítés kidolgozásához?  Röviden szólva eljárt felettük az idő, és ráadásul politikai elgondolások alakították azokat. A...

Fantomkorszakok a történelemben?

2014.08.13 17:56
Történelmi ismereteink jórészt meggyökeresedett felfogásokon alapulnak, amelyeket már az általános iskolában belénk sulykolnak. Ám ezek a régi elméletek időről időre felvetnek bizonyos kérdéseket, amelyek megválaszolása sosem egyszerű feladat. Heribert Iliig nagy port felvert Kitalált középkor című...

Beszéljünk magyarul! II (Csihák Ggyörgy)

2014.08.12 23:11
Beszéljünk magyarul! II Az elözö számban szereplö, azonos cimü irásomban Herczeg Ferenc irófejedelmet idéztem, aki már a 20. század elején felháborodott azon, ahogyan a magyar nyelvet nyomoritják, leginkább azok, akik dolga lenne a nyelvápolás. Ám azt is kifogásolta, hogy a közönség ezt tudomásul...

Hun? Szkíta? Magyar? – Mi vagyok én? (Csihák György)

2014.08.12 23:10
Gens Hungarorum – magyar nemzet Hun? Szkíta? Magyar? – Mi vagyok én? (Összefoglaló) Minden nép joga a maga nyelvén önmagát és más népeket megnevezni Régi írások gyakori olvasóját nem lepi meg, ha ugyanazt a népet, ugyanazon a területen, ugyanabban az időben a külömböző írott forrásokban más és...

Trianonról – tárgyilagosan (Csihák György)

2014.08.12 23:08
Trianon két francia királyi palota, a versaillesi parkban, Prizstól 15 kilóméterre. Épült 1678-1688-ban. Falai közt, ágyain háborúk, államok, népek történetét alakították. A mienkét is. Az első nagy háború után itt írták alá a “Trianoni Békeszerződés”-t. A mienkét is. Vannak történelemkönyvek,...
Tételek: 21 - 30 ból 61
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>