Jövőbenézés (Csihák György)

2014.08.12 23:06

Közgazdász vagyok és történész. Mindkét szakma része a társadalomtudománynak. Mindkét tanult szakmámban hittel vallom: csak a tények érdekelnek – hinni a templomba járok. A közgazdász dolga a jelen társadalom folyamatainak megismerése, majd azok befolyásolása valamely előre meghatározott cél elérése érdekében. Mind az eszközök megválogatása, mind pedig a kívánt cél megfogalmazása alapos történelmi ismereteket igényel. A jövőben csak az valósítható meg, aminek a múltban gyökere van. Így segíti egymást ez az iker-szakma. Minden nemzet jövője meg van írva saját történelmében – csak a történelmet nem szabad meghamisítani és meg kell tanulni olvasni.
A történész feladata az ismert, ellenőrzött, valóságos adatok alapján, a végbement társadalmi folyamatok megértése. Annak elemzése, hogy mely tettek lehettek a tapasztalt folyamatok mozgató erői. Ebből nyert tapasztalattal a közgazdász megtanulhatja a jelenkor folyamatainak befolyásolását.
Következik a fentiekből, de azért meg kell fogalmazni. A társadalom nemkívánatos jelenségei éppúgy a jelenkor vezetőinek hibái, amint az a múltban is volt. Aki rosszul ismeri a történelmet, az a jelenben is csak hitvány vezető lehet. Aki hazudik, az félrevezeti környezetét akkor is, ha netán jót akar – negatív tettekből, mint a hazudozás, sohasem lesz „szebb jövő“. Konrad Lorenz Nobel-díjat kapott mert bebizonyította, hogy a magatartásformák öröklődnek. Ha egy gyermek rúgkapál, üvöltözik, a szüleit rugdossa, földhöz veri magát – csak megjeleníti mindazt, amit a szüleitől örökölt. Része Lorenz Nobel-díjának az a bizonyítás is, hogy igazolása az emberi társadalomra is érvényes.
Ezért, jó államvezető pl. csak olyan közgazdász lehet, aki jól ismeri a történelmet. A magyar történészek sok adóssága közül jelenleg egyet emelek ki: még nincs megfogalmazva se, hogy mi történt Hazánkban a múlt évezred végén. Még neve sincs a dolognak. Mondják rendszerváltásnak – a kabaréban gengszterváltás. Rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, fordulat – hogy csak néhányat említsek. Az alábbiakban fordításban közlök egy írást egy országból, ahol azzal, ami nálunk történik, sok a hasonlóság – remélem minél többen megértik. Tanuljunk a mások hibájából.
A jövőbelátás lehet szélhámosság is – a jövőbenézés hasznos cselekedet.

Prof. Dr. Eberhard Hamer (Hannover)

Politische Ausblicke 2010 – fordításomban:
Politikai kilátás 2010-re

1. Nemzeti

Az országos választás után, ismét polgári kormányunk van, mivel mindkét nagy néppárt (a CDU/CSU és a SPD. Ford.) profil és téma nélkül ment a választásba és ennek megfelelően veszítettek is. Ezzel szemben az FDP (a liberális párt. Ford.) a közép világos polgári követeléseivel ment és ezzel kiegyenlítette a CDU veszteségét. A közép szempontjából az eredmény örvendetes és az FDP azonnal egy sor javítást eszközölt a kormányzati szövetség megállapodásán. A három proletár ellenzéki párt (a zöldek, az SPD és a volt állampárti maradvány-párt. Ford.) összességében éppenhogycsak veszítettek, a jövőben számíthatnak arra, hogy hatalomra kerülnek: Németországban mégiscsak többen élnek állami szolgáltatásból, mint piaci teljesítményből. Másként mondva: minden egyes személy, aki a piacon teljesít, cipel a hátán egy másikat, aki helyett is teljesítenie kell. A növekvő bevándorlás kétharmad részben teljesítmény- igénylőt hoz, akiknek 90 %-a a baloldalra szavaz.
Ennek a polgári kormánynak az esélye abban rejlik, hogy kormányzata idején sikerül-e a kilábolás a válságból. Ennélfogva a növekedésre tesz fel mindent Ez a kormány azonban akkora régi terhet vesz át az előző kormánytól, mint még egy kormány se ezelőtt.
1.1. Mindenekelőtt, itt van minden idők legnagyobb államadóssága, elsősorban a bankok „jóvoltából“. Senki se tudja, hogy ez az adósság hogyan kezelhető, pláne, miként lehet ledolgozni. A gazdasági fellendülés se tudná ezt a hatalmas adósságterhet lényegesen enyhíteni. Takarékoskodni nem lehet, mert az komoly néptömegeket tudna ingerelni. Utoljára marad az erős infláció, hogy a pénzügyi hiányt valahogy összhangba hozzák az árumennyiséggel. 1.2. A másik nagy csomag, az egészségügy. Az FDP az egészségügyi alapnak nevezett bürokratikus rémálmot szeretné megszüntetni, amivel az előző kormány az igazgatást szerette volna rendezni. Szeretnének most több önigazgatást és több közteherviselést.
Ez azonban csak formális dolog, az anyagi része a dolognak az, hogy a egészségügyben megállíthatatlan a költségnövekedés, mivel nálunk az egészségügy ingyen van, így a kereslet csaláshoz vezet. Népünk a háború után minél egészségesebb lett, annál jobban növekedtek az egészségügyi kiadásaink, amit viszont a költségviselő nyomorgatásával lehet csak fedezni. Az FDP fiatal reménységének (egy fiatal egészségügyminisztert állított az FDP. Ford.) jut a hálátlan feladat, hogy a biztosítási díjak növelésének elkerülésére a költségek csökkentését elérje, ami persze az egészségügyi funkcionáriusok és a pártok közös tiltakozását eredményezi. A betegbiztosítóhoz befolyó csökkenő bevétel az egészségügyben az egész kormányzati idő állandó gondja lesz.
1.3. A következő csomag a nyugdíj- és az ápolási költség-biztosítás, ami a foglalkoztatottak számának csökkenése és a nyugdíjasok számának növekedése miatti kettős nyomás alatt áll. Az FDP itt nagyobb tőkebiztosítékot szeretne, ami azonban csak hosszabb távon lehet hatékony. Ami vitán felül áll: a mostani nyugdíjasok a német történelem legjobban ellátott nyugdíjasai. Így azonban nem maradhat. Mindenek előtt azért, mert az utánuk következő nyugdíjasok üres fazék előtt fognak állni. Következésképpen az egész újraelosztási rendszert alaposan meg kell változtatni 1.4. A munkaerőpiacon az új kormányszövetség a Hartz IV biztosítottjainak magas biztonságot ígért. Megújítani kívánja viszont az igazgatás rendjét.
A munkaerőpiacon fontos határozatok kell szülessenek. Várható, hogy a következő időben jelentősen nő a munkanélküliség, vele a tartós kifizetési kötelezettség. Egyedül a 18 millió bevándorló közül 11 millió aki pénzt vesz fel, ami főleg az ellenzéki pártoknak kedvez, mivel ezek az emberek ha honosodnak, a baloldalt választják.
Politikailag, egyik kormány sem teheti meg, hogy a Hartz IV teljesítményt csökkentse, amint a nyugdíjat sem, mert ez tömegtiltakozáshoz vezetne, ami a baloldali pártok erősödését eredményezné. Ugyanakkor a bekövetkező infláció a nyugdíjak és a szociális teljesítmények értékcsökkenését fogja eredményezni. Azt előre lehet tudni, hogy akiket ez érint, miként fognak reagálni. Társadalmi nyugtalansághoz vezet, mindenek előtt azért, mert azok a munkavállalók, akik lecsúsznak azok közé, akik szociális segítségre szorulnak, egyre kevésbé fogják tudomásul venni, hogy sokmillió ember, akik nálunk esetleg soha sem dolgoztak, most éppenolyan támogatásban részesülnek, mint ők. A gazdaság fellendülése ezt az időbombát késleltetheti. 1.5. A családpolitikában, a gyermek adókedvezménye növekedik, és bevezetik a gyermekgondozási segélyt, valamint a tanulási költség levonhatóságát. Ez kedvezne a középrétegnek. Vitatott, hogy a gyermek adókedvezménye esetleg vásárlási utalvány formájában, vagy készpénzben kerüljön-e a kedvezményezetthez, mivel az utóbbi csaláshoz vezethet.
1.6. A belbiztonság ügyében is megjelenik az FDP. Kormányzati idejük alatt meg akarják akadályozni, hogy a hivatalok cégadatokhoz jussanak bírósági döntés nélkül, és el akarják érni, hogy minden bürokrácia egyharmadával csökkenjen. Ez mindenek előtt a középvállalatoknak hozna jelentős könnyebbséget.
1.7. Nem sikerült az FDP-nek, hogy eltöröljék a kötelező katonai szolgálatot. Megegyeztek abban, hogy a szolgálati idő 9 hónapról 6 hónapra csökkenjen, ami gondot okoz a szociális intézményeknél, mert így kevesebb segéderőt kapnak (az országban a hadköteles választhat: katona, vagy szociális segéderő lehet pl. korházban stb. Ford.).
1.8. A külpolitika nem változik. Kancellár és helyettese megválasztásuk után egy nappal az USA-ban rapportra jelentkeztek, hogy – amint előttük minden német kormány – megkapják az utasítást, hogy mit tehetnek és mit nem. Ez az uralom a „Kettő-plusz négy-szerződés“-en alapul, ami szerint történik a megszálló csapatok állomásoztatása Németországban, a legnagyobb CIA kémhálózat működése német felügyelet nélkül, média feletti uralom, a német nemzet megszüntetése a „Liszaboni Szerződés“ által, Eu és USA parancsra történő bevándorlás az országba stb. Érthetetlen, hogy a gazdasági és pénzügyi kérdésekben járatos FDP főnök Westerwelle miért ragaszkodott a külügyminiszteri álláshoz, amire a legkevésbé alkalmas, miközben már elkövette az első hibát (Lengyelországban). A kancellár a külügyeket eddig is magához ragadta, miáltal a külügyminiszter kifutóként működött. Ez aligha változik a jövőben.

Szívesen kívánjuk, hogy a kormány sikeres legyen. Ha sikertelen lesz és a másik három párt kormányra kerül, a „társadalmi egyenlőség“ szerint megvalósuló újraelosztás országunk középrétegének felszámolását jelentené. Négy év próbaidőnk van.

2. Nemzetközi

2.1. Rövidtávon súlyos háborús fenyegetés előtt állunk, amit megerősít Obama béke Nobel-díja. Ez lehet az egyik legokosabb díj-odaítélés, mert az elnököt békére kényszeríti.
- Minden esetre, az USA elnöke és béke Nobel-díjasa a legnagyobb háborús vezér, akinek kétszázezer katonája áll háborúban, nem számítva a segéderőt, amely rendelkezésére áll Irakban és Afganisztánban.
- Végső soron ez az elnök dönt arról is, hogy megindul-e a háború Irán ellen: Israel atomrakéta állásokkal rendelkezik Georgiában és Kurdistánban, amit az USA röviddel ezelőtt 90 rakétaszakértővel megerősített. Innen indulna a támadás.
- A háborút kedvelő izraeli miniszterelnök nem szűnik meg hangoztatni, hogy Iránból növekvő veszély fenyeget, noha az ENSZ kijelentette, hogy ott atomfegyvert gyártani a következő 10 évben lehetetlen. Most a békés célú atomtechnikát is háborús veszélyként kiabálják. - Néhány héttel ezelőtt Netanjahu végiglátogatta Nyugat-Európa fővárosait és a kormányokkal közölt valamit, amitől azok elsápadtak.
- Israel, a Németországtól ajándékba kapott atomtengeralattjárókkal és az USA óriási tengeri erőt vont össze Irán előtt
- és az Izrael által befolyásolt világsajtó napról napra élesebb hangon nyilatkozik Iránról. - Az olajmultik is régóta követelik az iráni olajkutakat, amelyeket még nem uralnak és zavarják világuralmi helyzetüket.
- Az USA pénzügyileg a végét járja. Kétszer is azáltal győzte le belső válságát, hogy háborúba avatkozott. Jelentéktelen államból ílymódon a Föld legjelentősebb államává lett. Az USA ismét megpróbálhatja, hogy háború segítségével kerüljön ki a válságból.
- Minden esetre az USA termelőkapacitásának 70%-a hadianyagtermelés, miáltal rövid és hosszú távon csak a haditermeléssel tudja gazdaságát rendbetenni.
Csak remélni lehet, hogy egy béke Nobel-díjas Obama számára háborút kezdeni lehetetlen. Amerika nélkül viszont háborúzni Irán ellen nem lehetséges – izgalmas erkölcsi ütközet a béke Nobel-díjjal.
2.2. A pénzügyi válság az esztelen dollárszaporítás következtében és az USA-ból származó pénzügyi mérgezés miatt az egész világot veszélyezteti. Mivel az USA a legnagyobb adós, a következmények legfőbb szereplője is kell legyen. Pont úgy, mint a két nagy háború után az USA, mint a legnagyobb hitelező, a gazdasági föllendülés után a világ vezető hatalma lett, éppúgy most, mint a világ legnagyobb adósa, legnagyobb bukását fogja megélni. Összeomlik a kapitalista ország, amint előzőleg a szocialista imperium is összeomlott. Akkor az USA többé nem tudja majd világszerte a 90 katonai bázisát fenntartani, csatlóskormányokat nem tud majd lepénzelni, narancsos forradalmakat és idegen segédcsapatokat pénzelni. A hatalmi helyzet a világban megváltozik és az USA fog a legnagyobbat bukni. Kína és India előlép, Európa tudja tartani magát. Minden esetre, Európa nem fog rabszolga módjára a Nyugatra tekinteni, hanem figyelme Kelet felé fordul. Ez érvényes Oroszországra is, amellyel bennünket természetes érdekközösség kapcsol össze, amint az USA ezt megakadályozni nem tudja.
2.3. Mi lesz a dollárral?
Az amerikaiak csak addig tudják magukat pénzzel ellátni, amíg naponta egy milliárd dollár hitelt kapnak a világtól. Ez egyre nehezebb lesz. A dollár már most is a Fekete Péter, amitől mindenki szabadulni akar, mert tudja, hogy összeomlik. Az Amero (2,5 dollár) állítólag már ki van nyomtatva. Minden esetre a kínaiak ilyen biztosítékot kaptak

Tehát nemcsak nemzetileg, hanem nemzetközileg is döntő év előtt állunk. A kocka sokféleképpen eshet, miáltal életünk is sokféleképpen alakulhat. Megéri minden hírt alaposan tanulmányozni, abból megfelelő következtetést levonni és aszerint eljárni.
Csillei közmondás: Egy időben figyelmeztetett ember két embert ér.

A fordító végül emlékeztet arra, hogy a maják, Kr. után úgy 400 táján azt írták, hogy a világ vége 2012. december 13. Még igazuk is lehet.