ADATHORIZONTOK EURÁZSIÁBAN

Japán, az eurázsiai felkelő nap országa (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2000)

2014.08.13 18:37
Eurázsia legkeletibb nagy műveltségi közössége Japán. Agglutináló nyelvet beszélő népek lakják, s így, eurázsiai értelemben is, távoli rokonaink. Ha történelmük fejlődését tekintjük, még inkább megerősödik ez az érzésünk, mert önerőből, más környezetben, de egy európai feudalizmushoz hasonló állami...

Kelet-ázsiai művészet (Bérczi Szaniszló, 2009)

2014.08.13 18:33
Az Eurázsiai művészetek füzetsorozat új tagja Kelet-Ázsia művészetéből mutat be válogatást. Mint a korábbi füzetek esetén is, most is az ókori időkből a felszínre bukkanó rétegekre összpontosítottuk figyelmünket. Japán, Kína, Korea, Mandzsúria és Mongólia a mostani ország- és tájmegnevezése azoknak...

Szibériai művészetek (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2005)

2014.08.13 18:29
Európából nézve földrajzilag Szibériának nevezik az eurázsiai nagy kontinens északnyugati részét, amely az Ural-hegységtől keletre kezdődik és a Csendes Óceánig terjed. Délen a régi nevükön Turkesztánnak (Kelet- és Nyugat-Turkesztánnak) mondott Üzbegisztán és Kazahsztán, távolabb pedig Mongólia és...

Etruszk, római és toszkániai művészet (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2004)

2014.08.13 18:25
Nyugat-Eurázsiának vannak művészetekkel gazdagon rétegzett tájai. Ezek között is kiemelkedően kedvelt, ismert és csodált az a művészeti hagyomány, amely az egykori etruszk nép itáliai földjén a Kr. e. 1 évezredben létrejött. Az évezred elején érkeztek a fejlett keleti kultúrákat magukkal hozó...

Krétai és görög művészet (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2004)

2014.08.13 18:16
A mai magyar műveltségben egy széles réteget képez a görögöktől eredő ismeret és művészet. Gyakran emlegetik, hogy már a görögök... Ezért is érdekes egy réteggel mélyebbről indítani ismerkedésünket a mediterrán múlttal, Krétáról. A krétai művészetre sokáig csak a régi görög mítoszokból...

Mezopotámiai művészetek (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2006)

2014.08.13 18:11
A két ősi folyamnak, a Tigrisnek és az Eufrátesznek a völgyében, az ókorban, több időszakban is, élenjáró civilizáció alakult ki. Az iskolai történelemből jól ismert Sumér Városállamok országát másfél évezreden át maguk a sumérok szervezték meg a Kr. előtti 4. évezredben. Ahogyan később a görögök...

Kisázsiai művészetek (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2010)

2014.08.13 18:09
Eurázsiában Kisázsia az egyik olyan terület, ahol a műveltségrétegződések a legsokrétegűbbek. Ebből a rendkívül gazdag tartományból válogattuk össze a füzet rajzos anyagát, amely több mint 10 000 év időszakát íveli át. Vannak példák az építészetre, a szobrászatra és a festészetre is, de az...

Kaukázusi művészet (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2003.)

2014.08.13 18:07
Mi, a honfoglaló magyaroknak és a Kárpát-medencébe jött vagy már itt élő korábbi népeknek a leszármazottai, tudjuk, hogy sok szál köt össze bennünket a Kaukázus vidékével. Ezeket a szálakat igen összetetté teszi az eurázsiai sztyeppén történt népvándorlások kapcsolatainak rendszere. A Kaukázus...

Iráni kifestő (Bérczi Szaniszló, Budapest, 2002)

2014.08.13 18:05
Az iráni fennsíkon, az ókorban több időszakban is, világbirodalom alakult ki. Az iskolai történelemből jól ismert a Perzsa Birodalom harca a görögökkel Xerxész, majd Dárius (Dareiosz) uralkodása idején. Ezt a perzsa (akhaimenida) birodalmat (az uralkodó családról is kapott nevet a korszak) a görög...
<< 1 | 2